Програма

Другої міжнародної наукової конференції

«УКРАЇНА І США:

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ»

(присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин)

 

Second International Scientific Conference

«UKRAINE AND THE USA:

EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR COOPERATION»

(Dedicated to the 25th Anniversary

of Establishment of Diplomatic Relations)

 Київ, 23 листопада 2017 р.

 

══════════════════════════════════════════════════════

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

══════════════════════════════════════════════════════

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,

Головний корпус, історичний факультет (вул. Володимирська 60)

23 листопада

11.00 – 12.00 – реєстрація учасників

(Головний корпус, біля ауд.329)

12.00 – 13.30 – пленарне засідання

(Головний корпус, ауд. 329)

13.30 –13.40  – презентація 3 номеру наукового журналу  «АМЕРИКАНСЬКА ІСТОРІЯ ТА ПОЛІТИКА»

(Головний корпус, ауд. 329)

13.40 – 14.40 – кава-брейк (Головний корпус)

14.40 – 16.20 – засідання секцій (Головний корпус)

 

 ══════════════════════════════════════════════════════

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

══════════════════════════════════════════════════════

23 листопада 2017 р.

Головний корпус Київського національного університету імені

Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60), ауд. 329.

 модератори: Смаглій Катерина, Таран Макар

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка Машевський Олег Петрович

ВСТУПНЕ СЛОВО

декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Патриляк Іван Казимирович

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО:

 • вітальне слово від керівництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • В.о. директора Департаменту Америки Міністерства закордонних справ України Шевченко Олександр Дмитрович
 • Голова правління Громадської організації «Українська Асоціація Американістики» (Ukrainian Association for American Studies), доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка Таран Макар Анатолійович

ВИСТУПИ:

 • Партнерство між Міністерством юстиції України та американською стороною: результати та перспективи

Гецадзе Гія Гізойович заступник міністра юстиції України

 • Розвиток стратегічного партнерства між Україною та США у 2017 році

Смаглій Катерина Василівна, директор Київського офісу Інституту Кеннана, співголова оргкомітету конференції

 • Безпекова політика США щодо України

Ягун Віктор Миколайович, голова правління Благодійного фонду «Національний центр Сікорського», співголова оргкомітету конференції, генерал-майор

 • Двосторонні військові відносини між Збройними Силами України та США

Черепанський Олександр Валентинович, полковник Головного управління військового співробітицтва   та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України

 • S. foreign policy toward Ukraine

MA in International relations Kravchuk Maksym, Counselor, US and Canada Desk, Directorate General for the Americas, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

 • Ukraine in the U.S. Foreign Policy Priorities: the End of Geopolitics

Doctor of Sciences (History) Potiekhin Oleksandr, Department of Theory and Methodology of World Hisory, Institute of World History, National Academy of Sciences of Ukraine (Kennan Institute alumnus)

 • Чи має адміністрація Д.Трампа зовнішньополітичну стратегію?

канд. іст. наук, доцент Грищенко Тарас Арнольдович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Презентація 3 номеру наукового журналу «АМЕРИКАНСЬКА ІСТОРІЯ ТА ПОЛІТИКА» (голова редакційної колегії проф. Машевський Олег Петрович)

═════════════════════════════════════════════════════

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ

══════════════════════════════════════════════════════

Секція 1. Українсько-американські відносини:

історія, сучасний стан та перспективи

(Головний корпус, історичний факультет, ауд. 204)

модератори:

канд. іст. наук, доцент   Грищенко Тарас Арнольдович

канд. іст. наук, доцент   Купчик Олег Романович

канд. іст. наук, с.н.с.      Лакішик Дмитро Михайлович

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 • Україна в системі національних інтересів США: сучасні виміри традиційних підходів

д-р політ. наук, професор Дудко Ірина Дмитрівна, завідувач кафедри політичної історії, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 • Американці Одеси (ХІХ ст.)

Дьомін Олег Борисович завідувач кафедри нової та новітньої історії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 • Сучасні зовнішньополітичні орієнтири України: між американським молотом і російським ковадлом

д-р іст. наук, професор Пронь Сергій Вікторович, проректор з питань міжнародного співробітництва, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

 • Діяльність Американського єврейського об’єднаного розподільчого комітету Джойнт в УСРР у подоланні гуманітарної катастрофи 1921–1923 рр.

д-р іст. наук, професор Тригуб Олександр Петрович, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 • Українсько-американські відносини в добу Української революції (1917–1921 рр.)

д-р іст. наук, професор Дацків Ігор Богданович, професор, Тернопільський національний економічний університет

 • Політика США щодо України напередодні та під час Української революції кінця 2013 – початку 2014 рр.

д-р іст. наук, професор Машевський Олег Петрович, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Лобізм українських політико-бізнесових груп в США впродовж 2014–2017 рр.: ризиковий потенціал для національної безпеки України

д-р політ. наук, професор Гулай Василь Васильович, завідувач кафедри міжнародної інформації, Національний університет «Львівська політехніка»

 • Українсько-американське стратегічне партнерство як чинник національної безпеки України

д-р політ. наук, доцент Седляр Юлія Олександрівна, професор, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

 • Ресурсна база військового туризму США та її регіональні особливості

д-р геогр. наук, професор Смирнов Ігор Георгійович, професор кафедри країнознавства та туризму, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Основні напрямки співробітництва України і Сполучених Штатів Америки (1991–2017 рр.)

канд. іст. наук, професор Ковальський Борис Павлович, професор кафедри історії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 • Взаємовідносини України та США в умовах глобалізації

канд. іст. наук, доцент Потапова Олена Богданівна, доцент кафедри права та міжнародних відносин, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

 • Щодо окремих результатів українсько-американської співпраці розбудови парламентаризму в Україні

Порєва Віра Олександрівна, помічник-консультант народного депутата України, Верховна Рада України

 • Україна в сучасних американських підручниках

канд. іст. наук, доцент Балабушевич Тетяна Аркадіївна, доцент, Національний університет “Києво-Могилянська Академія”

 • Канада в зовнішній політиці УСРР на початку 1920-х років

канд. іст. наук, доцент Купчик Олег Романович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Особливості американсько-українських відносин у 1991–2004 рр.

канд. іст. наук, старший науковий співробітник Лакішик Дмитро Михайлович, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Сучасні зв’язки міст-побратимів України та США як інструмент регіонального співробітництва

канд. іст. наук Самойленко Наталія Сергіївна, доцент кафедри права та міжнародних відносин, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

 • «Американський проект неоязичництва в Україні» у відображенні російської пропаганди (за даними Інтернет-мережі)

канд. іст. наук, доцент Сморжевська Оксана Олександрівна, доцент кафедри новітньої історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Участь американського капіталу в розвитку кустарної промисловості на українських землях (початок ХХ ст.)

канд. іст. наук, доцент Подрєз Юлія Вікторівна, доцент кафедри історії України, директор навчально-наукового інституту історії та філософії, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

 • Петро Шелест, Володимир Щербицький і Річард Ніксон: американський слід відставки першого секретаря ЦК КПУ

канд. іст. наук, доцент Латиш Юрій Володимирович, доцент кафедри історії зарубіжної україністики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Україна на Брест-Литовській конференції і 14 пунктів Вільсона

канд. іст. наук, доцент Сацький Павло Вікторович, доцент кафедри політичної історії, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 • Культурно-гуманітарне співробітництво України та США: проблеми та перспективи

канд. іст. наук Шпаковськи Любов Володимирівна, доцент кафедри історії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 • Реалізація програми НАТО – Україна з перепідготовки військовослужбовців Збройних Сил України

канд. іст. наук,  доцент Автушенко Ірина Борисівна, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Національний транспортний університет

 • Історія американістики та україністики в університетах Німеччини

Мелінчук Наталя Володимирівна, військовослужбовець Державної прикордонної служби України; навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 • Інформаційна безпека США

канд. іст. наук, доцент Піскорська Галина Андріївна, старший науковий співробітник, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Американські засоби зв’язку у Збройних Силах України

канд. іст. наук Садикова Вікторія Вікторівна, викладач кафедри військово-гуманітарних дисциплін, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

 • Відносини України і США у першій половині 1980-х рр. очима інтелігенції України

Булгакова Оксана Володимирівна, м. н. с. відділу історії України другої половини ХХ ст., Інститут історії України НАНУ

 • Примара ідеології СРСР: українська середньовічна історія у фресці «Портсмутський мирний договір» Американського музею природознавства, Нью-Йорк

канд. іст. наук Охріменко Олександр Святославович, асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Питання екстрадиції Павла Лазаренка в українсько-американських відносинах

аспірант Брагар Євгеній Вадимович, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Матеріали “The New York Times” як джерело з історії Української революції (1917–1921)

канд. іст. наук Коваль Андрій Павлович, історик І категорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Зв’язки КДУ ім. Т. Шевченка з вузами й науковими установами США (1975–1991 рр.)

канд. іст. наук Купчик Яна Іванівна, старший лаборант кафедри історії філософії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • «Зовнішня політика і дипломатія Барака Обами: український та світовий досвід

аспірант Волошин Микола Юрійович, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • До проблеми використання коштів місією УНР в США (1919–1921 рр.)

аспірант Ластовець Наталія Олександрівна, ст. лаборант з вищою освітою кафедри українознавства, Харківський національний університет радіоелектроніки

 • «Проблематика місцевого самоврядування в програмних документах української місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

аспірант Кругляк Дмитро Михайлович, історичний факультет, Київський національний університет імені Шевченка

 • Діяльність Агентства США з міжнародного розвитку в контексті співпраці США та України

аспірантка Медвідь Вікторія Олексіївна, Інститут історії НАН України

 • Позиція Х. Клінтон та Д. Трампа щодо України і РФ у 2014–2016 рр.

студент ОР «Магістр» Чубара Владислав Юрійович, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Взаємовідносини України та США в період президентства Біла Клінтона (1993–2001 рр.)

студент 2-го курсу ОР «Магістр» Устименко Аліна Станіславівна, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

участь у дискусії:

Лавриновський Олександр Андрійович – майор Головного управління військового співробітицтва   та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України

Секція 2. Зовнішня політика США:

 глобальні та регіональні аспекти

(Головний корпус, історичний факультет, ауд. 349)

модератори:

д-р. іст. наук, професор  Городня Наталія Данилівна

д-р. іст. наук, професор  Мартинов Андрій Юрійович

канд. іст. наук                  Мінгазутдінова Галина Ігорівна

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 • New economic strategies of the USA in the global context

Professor Alberti Francesco, Functionary Economy Italian Ministery and External Professor in Contemporary History in Teramo University (Trento, Italy)

 • Позиціонування США на міжнародній арені за президентства
  Д. Трампа: глобальний та регіональний вимір

д-р політ. наук, професор Шевчук Олександр Володимирович, декан факультету політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 • Східноазійська політика адміністрації Дональда Трампа

д-р іст. наук, доцент Городня Наталія Данилівна, професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • The Foreign Policy of the USA: the USA Russia Contradictions in the UN Security Council

PH doctor, assistant professor Dadashova Ramila Bahlul, The Institute of Caucasus Studies of Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan, Baku

 • The Karabakh conflict is in the context of the United States’ global policy

master, scientist Babaeva-Shukurova Farahile Fazil, The Institute of Caucasus Studies of Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan, Baku

 • The role of the USA in the implementation of the Baku-Tbilisi-Ceyhan project

master, Ph.D candidate (history) Gunel Musayeva, The Institute of Caucasus Studies of Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan, Baku

 • Ініціатива «Один пояс один шлях» та стратегічні виклики для США

канд. іст. наук, доцент Таран Макар Анатолійович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Погляди командування Збройних Сил США щодо передислокації американських військ в регіон Чорноморських проток для протидії можливому наступу Об’єднаних Збройних Сил країн-учасниць Варшавського Договору під час Холодної війни

канд. іст. наук, Сайчук Микола Миколайович, член правління Української  Асоціації Американістики

 • Геополітика США: польський фактор

д-р політ. наук, професор Чекаленко Людмила Дмитрівна, професор, Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС України

 • Зовнішньополітичні стратегії США після Другої світової війни: історичний контекст та цілераціональна спрямованість

канд. іст. наук, доцент Толстов Сергій Валеріанович, завідувач відділу трансатлантичних досліджень, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Ансон Бурлінгейм – перший посол США в Китаї

д-р іст. наук, професор Набока Олександр Вікторович, завідувач кафедри історії України,  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття

д-р політ. наук, професор Худолій Анатолій Олексійович, професор кафедри політології та національної безпеки, Національний університет «Острозька академія»

 • Political and Economic Relations between India and Ukraine in the сontext of the Indian-US and Ukraine-US Relations

Dr. Hab., professor Merezhko Oleksandr, O.P. Jindal Global University, India, Sonipat

 • Європейська політика США на початку 20-х років ХХ століття

канд. іст. наук, професор Павленко Валерій Михайлович, професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Американсько-єгипетські відносни після Арабської весни

канд. іст. наук, доцент  Зубаренко Ірина Валеріївна, доцент кафедри міжнародних відносин, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

 • Чинник «брекзиту» для розвитку англо-американських особливих відносин

д-р іст. наук, професор Яковенко Наталія Леонідівна, професор кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Підготовка США до війни з Японією: плани та реальність

магістр правознавства Пінак Євген Романович, член правління громадської організації «Українська асоціація американістики»

 • Глобальні аспекти безпекової політики США за президентства Д. Трампа

канд. політ. наук, старший науковий співробітник Фесенко Микола Васильович, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Американсько-німецькі відносини за адміністрації Д. Трампа: тенденції і проблеми

д-р іст. наук, професор Мартинов Андрій Юрійович, провідний науковий співробітник відділу міжнародних відносин і зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України

 • Республіка Корея у сучасній зовнішньополітичній стратегії США

канд. іст. наук, доцент Погорєлова Інна Сергіївна, доцент кафедри політичної історії, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

 • Входження Туви до складу СРСР в американській історіографії

д-р іст. наук, старший науковий співробітник Отрощенко Іванна Віталіївна, провідний науковий співробітник, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

 • Azerbaijan in the South Caucasus policy of Great Powers

PhD, Feyziyeva Gunay, The Institute of Caucasus Studies of Azerbaijan National Academy of Sciences, Department of the North Caucasus, Azerbaijan, Baku

 • Китайсько-американські відносини на сучасному етапі

канд. екон. наук, професор Олійник Олег Миколайович, професор Тяньцзінського університету іноземних мов, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування»

 • Післявоєнна політика США відносно Німеччини (1945–1949 рр.)

канд. іст. наук, доцент Папенко Наталія Степанівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Колоніальне питання в міжнародних відносинах США у 1918–1934 рр.

канд. іст. наук, доцент Гончаренко Анатолій Володимирович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства, Сумський національний аграрний університет

 • Позиція США щодо возз’єднання Німеччини у 1990 р.

канд. іст. наук, доцент Іванов Олександр Федорович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Проблема міжнародних масових комунікацій у зовнішньополітичній стратегії США

канд. політ. наук, доцент Терещук Віталій Іванович, докторант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 • Лобізм у процесі формування зовнішньої політики США щодо країн Близького Сходу (70 ті – 80-ті рр. ХХ ст.)

канд. іст. наук, доцент Разіцький Віталій Йосипович, доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

 • Доктрина Дж. Хея як інструмент активізації Далекосхідної політики США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

канд. іст. наук, доцент Гончаренко Леся Леонідівна, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

 • США в житті першого президента Чехословаччини Т. Г. Масарика

канд. іст. наук, доцент Мотрук Світлана Миколаївна, доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Доктрина Обами в контексті еволюції зовнішньої політики США

канд. іст. наук, доцент Мицик Лариса Миколаївна, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 • Німецько-американські відносини після приходу до влади в США президента Д.Трампа

канд. політ. наук, доцент Кривонос Роман Анатолійович, доцент, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Російський вектор геостратегії США

канд. іст. наук, доцент Кондратенко Олег Юрійович, старший науковий співробітник, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Міжнародна допомога США: правові та політичні аспекти

к.ю.н., доцент Братко Ірина Василівна, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, Київський університет ім. Бориса Грінченка

 • Американсько-ізраїльські відносини (2014–2017 рр.)

канд. іст. наук Вовчук Людмила Анатоліївна, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 • Позиція Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо проблеми Каталонії

канд. іст. наук Хмель Анастасія Олександрівна, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 • Роль американо-британських відносин в розвитку європейської зовнішньої і безпекової політики в контексті процесу “Brexit”

канд. іст. наук, доцент Грубінко Андрій Васильович, докторант відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України

 • Спільні виклики та загрози національним інтересам США та Канади (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

канд. іст. наук, доцент Бессонова Марина Миколаївна, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Відносини США та Індії: історія і сучасність

канд. іст. наук, доцент Горобець Ігор Володимирович

 • Вихід США з ЮНЕСКО: нові реалії для міжнародного співтовариства

канд. іст. наук Пількевич Вікторія Олександрівна, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Формування позиції США щодо створення на території Палестини арабської та єврейської держав (1947–1948 рр.)

канд. іст. наук Бузань Віталій Юрійович, старший викладач кафедри історії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 • Гендерні особливості дипломатичної служби США

канд. іст. наук Клиніна Тетяна Сергіївна, старший викладач кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет

 • Космічний чинник у американо-європейських відносинах

канд. іст. наук Журавльова Людмила Віталіївна, викладач кафедри всесвітньої історії, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 • Позиція США щодо визнання уряду О. Колчака

канд. іст. наук Глібіщук Микола Васильович, асистент кафедри історії нового та новітнього часу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 • США і Франція: динаміка співробітництва та президентства Д. Трампа та Е. Макрона

канд. політ. наук, старший науковий співробітник Мітрофанова Оксана Олександрівна, старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Основні напрями зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа – президента та їх корекція

канд політ. наук Годлюк Альона Миколаївна, науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Західні Балкани у зовнішній політиці США на сучасному етапі

канд істор. наук Усатенко Оксана Олександрівна, науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Місце Сербії у зовнішній політиці США (1991–2017 рр.): особливості, проблеми, виклики

канд істор. наук Шимкевич Катерина Олександрівна, науковий співробітник, Запорізьке наукове товариство імені Я. Новицького

 • Сполучені Штати для Центральної Європи: досвід Чесько-Американських відносин для України (до 100-річчя встановлення дипломатичних відносин США і Чехії)

канд. політ. наук Криворучко Наталія Володимирівна, Прикарпатский національний університет ім. В. Стефаника

 • Зонішньополітичні інтереси США в регіональних контекстах

канд. філософських наук Чабала Олег Володимирович, провідний експерт, Громадський комітет національної безпеки України

 • Специфіка взаємин США та скандинавських держав на сучасному етапі

канд. іст. наук Пугачова-Лакішик Дар’я Володимирівна, молодший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Адміністрації Б. Обами й Д. Трампа та »Українська криза» 2014 р.

канд. іст. наук Мінгазутдінова Галина Ігорівна, історик НДЧ історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Близькосхідні безпекові загрози і комбінування силових та несилових засобів за адміністрацій Барака Обами

канд. іст. наук Годлевський Максим Сергійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Геополітичні перспективи США у ХХІ столітті за оцінками Г. Кіссінджера

аспірант Бурунов Олександр Олександрович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 • Вплив подій 9/11 2001 р. на зміни в імміграційній політиці країн Північної Америки (на прикладі Канади)

аспірантка Бурцева Марія В’ячеславівна, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Вплив США та Китаю на еволюцію зовнішньополітичної стратегії Австралії

аспірант Галаджій Олександр Вікторович, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Стан криголамного флоту США в Арктиці та Антарктиді на сучасному етапі

аспірант Горобець Олександр Олександрович, Інститут історії України НАН України

 • Чинник ядерної зброї у співпраці США з європейськими союзниками середини 1940-х – кінця 1950-х рр.

аспірант Масний В’ячеслав Олександрович, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Співпраця США та ЄС у сфері інформаційної політики

аспірантка кафедри міжнародної інформації Лабенська Марина Олександрівна, викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 • До питання про статус США на міжнародній арені в другій половині ХІХ ст.

аспірант П’ятничук Тарас Іванович, кафедра історії нового та новітнього часу, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

 • Американо-тайські відносини в роки президенства Барака Обами

студент Біліченко Лідія Сергіївна, кафедра історії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 • Взаємовідносини США та Тимчасового Уряду (за спогадами сучасників)

студентка ОР «Магістр» Заяць Вікторія Вікторівна, кафедра нової та новітньої історії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

студентка ОР «Магістр» Коробчук Анна Сергіївна, кафедра нової та новітньої історії, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Науковий керівник: д.і.н., проф. Дьомін Олег Борисович

 • Політика США щодо ЄС в питанні вирішення міграційної кризи в Європі

студентка ОР «Магістр» Саварин Віра Михайлівна, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Європейська політика США напередодні Другої світової війни

студент ОР «Магістр» Ткачук Тарас Анатолійович, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Тайванська політика США в 2001–2008 рр.

студент 2-го курсу ОР «Магістр» Макаренко Катерина Володимирівна, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

 • Близькосхідна політика США на початку ХХ століття

студент 2-го курсу ОР «Магістр» Яременко Наталія Григорівна, навчально-науковий інститут історії та філософії, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

участь у дискусії:

 • Резнік Анна Петрівна, Аналітичний центр «Політика»
  Секція 3. США та країни Латинської Америки

(Головний корпус, історичний факультет, ауд. 450)

модератори:

канд. іст. наук, доцент  Шевченко Наталія Ігорівна

д-р іст. наук, професор Космина Віталій Григорович

канд. іст. наук, доцент  Богданова Тетяна Євгенівна

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 • Латинська Америка перед викликами «доби Д. Трампа»

доктор історичних наук, доцент Космина Віталій Григорович, доцент кафедри філософії та історії, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

 • Cтратегії США в країнах Латинської Америки за президентства Б. Обами.

доктор політичних наук, професор Ткач Олег Іванович, професор кафедри політології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • «Лівий поворот» у Латинській Америці: завершення циклу чи рух до центру

канд. іст. наук, доцент Богданова Тетяна Євгенівна, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 • Проблема прав людини у американо-кубинських відносинах на сучасному етапі

канд. іст. наук, доцент Пасічник Наталія Сергіївна, доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ Університет «Україна»

 • «Венесуельський фактор» у американсько-російських відносинах за адміністрацій Б. Обами та Д. Трампа

канд. іст. наук, доцент Шевченко Наталія Ігорівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, голова Департаменту Латиноамериканістики громадської організації «Українська Асоціація Американістики» (Ukrainian Association for American Studies)

 • Політика адміністрації Д. Трампа щодо країн Латинської Америки: прогнози та перспективи

канд. політ. наук Вакарчук Катерина Василівна, доцент, Одеський національній університет імені. І.І. Мечникова

 • Фактор США в колоніальній політиці Великої Британії в Карибському басейні в 1950-х – 1960-х рр.

аспірант Брайлян Єгор Сергійович, кафедра нової та новітньої  історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Передумови американсько-кубинських протиріч наприкінці 1950-х – початку 1960-х рр.

аспірантка Касаткіна Катерина Андріївна, кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин, Запорізький національний університет

 • Святий Престол (Ватикан) у відновленні дипломатичних відносин між Кубою та США

аспірант Данилюк Іван Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Особливості формування зовнішньої політики Бразилії з 1985 по 2002 роки

аспірант Жога Мирослав Володимирович, Державна установа «Інститут Всесвітньої історії НАН України»

 • Інтеграційні процеси між США та Мексикою наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (на прикладі НАФТА)

аспірант Сакаль Ярослав Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Українська діаспора в ключових країнах Латинської Америки та її роль у сучасних суспільно-політичних процесах

студент ОР «Магістр» Латенко Володимир Сергійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Секція 4. Сучасне американське суспільство

(Головний корпус, історичний факультет, ауд. 351)

модератори:

канд. іст. наук, м.н.с.  Ніколаєва Наталія Борисівна

аспірантка                   Кравченко Марія Володимирівна

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 • Фактор американського національного характеру у перемозі Дональда Трампа

д-р іст. наук, професор Орлова Тетяна Володимирівна, професор кафедри зарубіжної україністики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Організаційні форми управління містом й американо-канадський досвід муніципальних реформ

д-р наук з державного управління Козюра Ігор Валерійович, професор кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 • Становлення психоісторії в США

доктор іст. наук, професор Пивовар Сергій Федорович, професор кафедри новітньої історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Словаки в США

канд. іст. наук, доцент Малацай Ірина Володимирівна, доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Політика США з розвитку історико-культурного туризму на сучасному етапі

канд. іст. наук, доцент Терес Наталія Володимирівна, доцент кафедри етнології та краєзнавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Рецепція античних образів у сучасній популярній культурі Сполучених Штатів Америки

канд. іст. наук Пількевич Андрій Леонідович, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Cuban-Americans: The Growth of Political Clout (1960s – 2017)

канд. іст. наук Смольніков Юрій Борисович, доцент кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет

 • Суд присяжних у США: історія і сучасність

канд. юрид. наук, Фальковський Андрій Олександрович, доцент кафедри державознавства і права, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 • Трансформація соціального статусу жінки в США в роки Громадянської війни (1861–1865 рр.)

канд. іст. наук, Ніколаєва Наталія Борисівна, молодший науковий співробітник НДЧ історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • «Закон Тафта-Хартлі» 1947 р. в США: сучасна оцінка

аспірантка Кравченко Марія Володимирівна, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Соціо-культурні умови розвитку біографічних досліджень у США кінця ХХ – поч. ХХІ ст.

аспірант Кошелєв Артем Олександрович, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Мусульманські громади в США: від теракту 11.09.2001 р. і до сьогодення

аспірант Люлька Віталій Анатолійович, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Імміграційна політика адміністрації Д. Трампа

студент ОР «Магістр» Данилець Вадим Леонідович, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Політика США у галузі освіти в XXI cт.

студент ОР «Магістр» Міщенко Інна Русланівна, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Секція 5. Українська діаспора у країнах Америки

(Головний корпус, історичний факультет, ауд.451)

модератори:

канд. іст. наук, докторант    Юшкевич Володимир В’ячеславович

канд. іст. наук, с.н.с.            Перга Тетяна Юріївна

канд. іст. наук, доцент         Ігнатенко Ірина Василівна

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

 • Українська діаспора США: проблеми вивчення

д-р іст. наук, професор Даниленко Олександр Вікторович, завідувач кафедри історії зарубіжної україністики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Подорож гетьманича Данила Скоропадського до США та Канади (1937–1938 рр.)

д-р іст. наук Гай-Нижник Павло Павлович, завідувач відділу історичних студій, Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України

 • Роль української діаспори у збереженні архівно-музейної спадщини та національної ідентичності українців у США

д-р іст. наук, професор Палієнко Марина Геннадіївна, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Творчий доробок видатного представника української діаспори Д. Чижевського

д-р філос. наук, професор Ковальчук Наталія Дмитрівна, професор кафедри філософії, Київський університет імені Бориса Грінченка

 • Гендерний аспект укорінення українських емігрантів у Канаді (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)

д-р філософ. наук, доцент Цимбал Тетяна Володимирівна, професор кафедри філософії і соціальних наук, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 • Мистецькі здобутки бандуристів української діаспори США

д-р мистецтвознавства, професор Дутчак Віолетта Григорівна, завідувач кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

 • Альтернативна медицина, екстрасенсорика у практиках емігрантів з країн колишнього СРСР (на польових матеріалах та аналізі російськомовної преси у США)

канд. іст. наук, доцент Ігнатенко Ірина Василівна, доцент кафедри етнології та краєзнавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Role of Americans for Human Rights in Ukraine in the support of human rights movement in Ukrainian SSR

канд. іст. наук, старший науковий співробітник Перга Тетяна Юріївна, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • Український вільнокозацький рух у США і Канаді у 1960–1993 рр.

д-р іст. наук, доцент Бондаренко Володимир  Григорович, доцент кафедри українознавства, Запорізький національний університет

 • Компаративний аналіз національної та інституційної самоідентифікації української діаспори в країнах Північної Америка та Західної Європи

канд. іст. наук, доцент Сухобокова Ольга Олегівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Українська церковна еміграція в США у першій половині ХХ ст.

канд. іст. наук, Пшеничний Тарас Юрійович, заступник декана історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Вивчення нерухомих пам’яток культури американських українців в курсі «Історико-культурна спадщина української діаспори»

канд. іст. наук, доцент Кузіна Наталія Вікторівна, доцент кафедри етнології та краєзнавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Діяльність Злученого україно-американського допомогового комітету у справі вирішення питання біженців та переміщених осіб у післявоєнний період (1945–1953 рр.)

канд. іст. наук Юшкевич Володимир В’ячеславович, докторант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Діяльність суспільно-культурних лемківських організацій США і Канади ХХ ст. (загальна характеристика)

канд. мистецтвознавства, доцент Фабрика-Процька Ольга Романівна, доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 • Особливості діалогічної культури німців-переселенців (менонітів) на території Північного Приазов’я

канд. педагогічних наук Чорна Вікторія Володимирівна, ст. викладач кафедри початкової освіти, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 • Висвітлення російської агресії в Україні на шпальтах американського щотижневика «Свобода» (2014–2015 рр.)

канд. іст. наук Краснодемська Ірина Йосипівна, провідний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

 • Дослідження міської та територіальної геральдики Південної України у працях членів Українського генеалогічного і геральдичного товариства (м. Маямі, Флорида, США)

аспірант 1 року навчання Ящук Андрій Володимирович, історичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Україномовні американські часописи та популяризація українського питання (1915–1917 рр.)

аспірант Папенко Євген Миколайович, кафедра новітньої історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Міфологізація масової свідомості у діаспоральному просторі

здобувач Гойман Ольга Олександрівна, кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

 • Літературне життя української діаспори у США другої половини ХХ століття у спогадах Докії Гуменної

аспірант Сачко Дар`я Вікторівна, кафедра всесвітньої історії та історіографії, Херсонський державний університет

 • Збереження музичного фольклору колективами української діаспори США

аспірантка Федорняк Наталія Богданівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»

Секція 6.  Актуальні проблеми американської  історії

(Головний корпус, історичний факультет, ауд. 351)

  модератори:

докт. іст. наук, професор   Стельмах Сергій Петрович

канд. іст. наук                     Корнієнко Аліна Юріївна

 ·        2016 presidential campaign in the US social conditions

Professor SawaCzajka Elżbieta, Professor Аcademy of International Relations and American Studies  (Warsaw, Poland)

 • Дипломатія США в Першій світовій війні: методи, приклади і результати

д-р іст. наук професор Кірсенко Михайло Володимирович, професор кафедри історії, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

 • Німецька історична наука в оцінках американських інтелектуалів першої половини ХХ століття

д-р істор. наук, професор Стельмах Сергій Петрович, головний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • США – Франція: зовнішньополітичний та інституціональний міжконтинентальний діалог кінця XVIII століття (іміджелогія, імагологія, історична пам’ять)

канд. іст. наук, доцент Ціватий В’ячеслав Григорович, старший науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», заслужений працівник освіти і науки України

 • Проблема выхода США с организации ЮНЕСКО и американско-израильские отношения

Ph.D (History),  преподаватель–методист Банти Рина, Министерство образования, Израиль, Иерусалим

 • Американские организации Джойнт, АРА, Агро-Джойнт в Крыму в межвоенный период (20–30-е годы ХХ века)

д-р іст. наук Кондратюк Григорій Миколайович, професор кафедри історії, Кримський інженерно-педагогічний університет м. Сімферополь, АР Крим, Україна

 • Румунія в Другій світовій війні та США

д-р філологічних наук Лучканин Сергій Мирославович, доцент кафедри загального мовознавства і класичної філології, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Забезпечення гуманітарно-економічних прав та свобод людини й громадянина в період реформування демократичного суспільства (на прикладі США)

Хайнак Тарас Леонідович, голова адвокатського об’єднання            “Кодекс-груп”.

 • Дипломатія В. Вільсона та завершення Першої світової війни

канд. іст. наук, доцент Гончар Юлія Борисівна, доцент кафедри всесвітньої історії, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

 • Американські добровольці у лавах Війська Польського та їхня участь у радянсько-польській війні 1920 р.

канд. іст. наук, доцент Руккас Андрій Олегович, доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Щоденник американського дипломата Джона Куінсі Адамса як джерело з історії російсько-французького протистояння на початку ХІХ століття

канд. іст. наук, доцент Захарчук Олег Миколайович, доцент кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет

 • Встановлення дипломатичних відносин США з країнами Центрально-Східної Європи в 90-ті роки ХХ століття

канд. іст. наук Корнієнко Аліна Юріївна, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • US Leadership in a Multipolar World:_The challenges of the US a through European lens

канд. іст. наук, доцент Вдовиченко Вікторія Андріївна, Київський університет імені Бориса Грінченка

 • Сучасна університетська освіта В США

канд. іст. наук Хан Євген Вікторович, м.н.с. НДЧ історичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Китайсько-американські відносини часів Другої світової війни (1941–1945 рр.)

канд. іст. наук  Урусов Володимир Борисович, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • «Образ Нового світу» в історичних культурах Європи періоду Першої світової війни (1914–1918 рр.)

аспірант Котова Сабіна Владиславівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Найзлиденніші, однак найщасливіші»: образ обох Америк у «Політичній географії» Г. Шерера 1703 року

провідний бібліотекар Лукін Дмитро Всеволодович, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Історичний туризм у Вашингтоні

студентка 2-го курсу ОР «Магістр» Гіпська Ольга Юріївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Американо-радянські відносини по завершені Другої світової війни

студент 2-го курсу ОР «Магістр» Конєва Анна Вікторівна, навчально-науковий інститут історії та філософії, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

 • Позиція США щодо питання автономії Каталонії

студентка 2-го курсу ОР «Магістр» Хопта Ольга Олександрівна, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Українське образотворче мистецтво в Канаді (друга половина ХХ ст.)

студентка 2-го курсу ОР «Магістр» Шалига Ольга Ігорівна, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Кондоліза Райс. Шлях до політичного Олімпу

аспірант Петраускас Олена Олегівна, інженер І категорії, відділ історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України

 • Г. Уоллес в політичній історії США: проблеми історіографії

аспірант Лущак Віктор Володимирович, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 • ІІІ Інтернаціонал та Комуністична партія США: політика та взаємовідносини (серпень 1939 – червень 1941 року)

аспірант Римар Ігор Володимирович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

 • Історія становлення медичного страхування у США та медична реформа Б. Обами

студент 2-го курсу ОР «Магістр» Барабой Мирослав Миколайович, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Концепція «подвійної свідомості» Вільяма Едуарда Дюбуа та її вплив на рух за громадянські права афроамериканців

студентка 2-го курсу ОР «Магістр» Волощук Дарія Юріївна, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 • Вплив американських міграційних законів 1920-х рр. на переселення євреїв до США

студентка 2-го курсу ОР «Магістр» Нємая Вікторія Олександрівна, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Програма Другої міжнародної наукової конференції «УКРАЇНА І США: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

%d блогерам подобається це: